infantilismus

Označení infantilismus pochází z latinského slova infans, které znamená nemluvně. Infantilismus označuje různorodé vývojové poruchy nebo infantilní (dětinské) chování. V oblasti sexuologie představuje infantilismus sklony dospělé osoby představovat si během sexuálních fantazií sebe jako dítě.

Pošlete tento článek e-mailem: