Zoofilie se v odborném pojetí udává jako trvalá či dlouhodobá náklonnost s erotickým rozměrem vůči zvířatům. Často je označována jako parafine, ovšem o její existenci není nikde žádná shoda s poruchou. V současnosti probíhají často debaty o tom, zda má být zoofilie považována za parafinii či má bát klasifikována jako sexuální orientace. Pojem zoofilie pochází z řeckých slov zoon (živočich) a filia (láska).

Leave a Reply

Pošlete tento článek e-mailem: