Slovem sadismus se rozumí sexuální potěšení, při kterém je způsobována bolest jinému jedinci. Toto slovo vzniklo odvozením jména jednoho francouzského spisovatele, který se jmenuje Markýz de Sade. Se sadismem úzce souvisí masochismus, i když je to vlastně opak, tedy sexuální potěšení , při kterém se sám jedinec vzruší bolestí, která je mu způsobována.

Leave a Reply

Pošlete tento článek e-mailem: