bdsm

Zkratka BDSM spojuje několik erotických praktik, které někoho vzrušuje, jiní ho odsuzují. Do této zkratky můžeme zahrnout svazování, tresty, dominanci. Vše je založené na vzájemné důvěře a zálibě nad tvrdým sexem, většinou spojeným právě se svazováním, tělesnými tresty – bitím bičíkem.

V těchto hrátkách najde využití hodně specifických pomůcek:

  • důtky/bičíky,
  • roubíky,
  • kukly,
  • pouta/lana,
  • a další.
Pošlete tento článek e-mailem: