Home > Slovník sexuálních pojmů > Erektilní dysfunkce

Erektilní dysfunkce (též také impotence) označuje dlouhodobou neschopnost dosažení a udržení adekvátní erekce pro pohlavní styk v 50 – 70 % pokusů. Dle statistik s určitým stupněm erektilní dysfunkce bojuje každý druhý muž ve věku 35 – 65 let. Mezi hlavní rizikové faktory erektilní dysfunkce patří věk nad let, nadměrné kouření a konzumace alkoholu, špatná životospráva, obezita, nedostatek pohybu nebo stres. Erekci mohou ovlivnit i některá onemocnění, např. diabetes, hypertenze nebo ateroskleróza.

Z důvodu, aby mohl být stanoven stupeň obtíží, byla celosvětově zavedena stupnice EHS – erection hardness score (tj. v překladu stupnice tvrdosti penisu), která hodnotí kvalitu ztopoření dle 4 stupňů:

  • Zdravá tvrdá erekce – ztopořený penis vydrží bez obtíží až do orgasmu. Dobrý zdravotní stav se rovněž projevuje ranní erekcí, která by se měla objevovat téměř každý den.
  • Občas měkký penis – projevuje se občasným, ale opakovaným selháváním penisu. Penis je dostatečně pevný, ale pro průnik do pochvy není zcela tvrdý. Erekce může v průběhu sexuální styku ochabnout tak, že není možné vyvrcholení. Do tohoto stupně erektilní dysfunkce patří zpravidla psychicky způsobené poruchy erekce, často stačí pouze odbourat stres a pevná erekce je zpět 🙂
  • Výrazné obtíže s erekcí – zde již bývají obtíže časté a opakované. Penis není dostatečně pevný na to, aby bylo možné proniknout bez obtíží do vagíny. Muž může být vzrušený, ale penis se chová jinak. Potřebná erekce pro pohlavní styk bývá spíše výjimkou. Pokud obtíže přetrvávají, je vhodné zvážit návštěvu lékaře.
  • Erekce není možné dosáhnout – při vzrušení se penis zvětší, ale není pevný. Erekce není možné dosáhnout ani při masturbaci. V tomto případě je návštěva lékaře nezbytná.

Léčba erektilní dysfunkce nebývá úplně jednoduchá, vždy musí být řešena komplexně. V první řadě je vždy nutné zlepšit celkový životní styl a eliminaci špatných návyků. V mnoha případech bývá prospěšná i psychoterapie, protože až 20 % všech případů souvisí s psychickými problémy. Poté přichází na řadu předepsání léků, nejčastěji užívané bývají Viagra, Levitra nebo Cialis. V krajních případech může být nezbytné podstoupit i chirurgický zákrok, při kterém dochází k aplikaci penilních protéz. Tato možnost je však výjimečná a velice radikálním řešením erektilní dysfunkce.

Erektilní dysfunkce může mít různou řadu příčin. Mezi nejčastější však řadíme:

  • Operace, úrazy – jedná se o organickou příčinu, jejichž léčba bývá obtížná. Nejčastěji se jedná o poranění míchy, nervů, chirurgické zásahy v oblasti pánve, cévní mozkové příčiny, apod. Díky poškozeným nervům nemohou být přenášeny správně vzruchy do penisu a ten může být necitlivý. Po úrazu může trvat stabilizace sexuální funkce až 2 roky.
  • Psychické problémy – erekci negativně ovlivňuje stres, sexuální traumata, deprese, úzkostné stavy, ale i problémy v partnerských vztazích.
  • Nemoci – nejčastěji se erektilní dysfunkce pojí s cukrovkou, vysokým krevním tlakem nebo onemocněním srdce.
  • Léky – mohou působit negativně na dosažení erekce nebo mohou také snižovat libido. Nejčastěji mívají negativní dopad na erekci antihypertenziva (léky na hypertenzi), diuretika (léky působící na vylučování), antidepresiva, apod.

Leave a Reply

Pošlete tento článek e-mailem: