Erotická povídka: Vypečené gay hrátky

Karel se protáhl a neochotně vylezl z postele. Bylo půl páté ráno, nejvyšší čas začít připravovat pečivo. Karel byl vedoucí směny v malé rodinné pekárně. Jeho úkolem bylo zajistit dostatečné množství pečiva a připravit je k rozvozu dle plánu.

Obsah článku

Manželský  život se vytratil

Práce v pekárně zajišťovala Karlovi nejen obživu, ale i řešení nepříznivé manželské situace. Ranní směna poskytovala záminku nocovat v práci, a vyhnout se tak výčitkám a uslzeným pohledům manželky. Svou ženu měl rád, ale již delší dobu cítil, že se mezi nimi vytratila přitažlivost.

Vlastně vzpomínal, jestli mezi nimi někdy přeskočila ona pověstná jiskra. Na prahu čtyřicítky se u Karla dostavila krize středního věku a s ní spojené hodnocení dosavadního života. Po letech si přiznal, že chtěl hlavně děti a ve své ženě spatřoval především dobrou matku. Cítil však, že jeho život postrádá vzrušení

Kolega v pekárně vnesl nový náboj

Karel přestal přemýšlet nad svým životem a soustředil se na práci. Sázel do pece chleby a rohlíky, vůně z pekárny se linula až na ulici. Chvíli se napřímil, aby srovnal záda a zadíval se do přední části pekárny, kde pomocný pekař a zároveň prodavač Miloš urovnával housky, rohlíky a koláče do proutěných košíků.

Vlastně si nikdy neuvědomil, jak má Miloš pěkně tvarovaný a pevný zadek. Pocítil dávno potlačené vzrušení.

Miloš zabrán do práce postavu za sebou nevnímal

Jako ve snu, pomalu, se Karel pohyboval pekárnou. Miloš zabrán do práce Karla stojícího za sebou vůbec nevnímal. Pečlivě rovnal chleby na polici a zrovna se ohnul pro čistý papír. Karel se už neudržel.

Jednou rukou přidržel Miloše v nedobrovolném předklonu a druhou rukou začal rozepínat kalhoty. Napřed Milošovi, pak i sobě. Nahými stehny se pevně přitiskl k Milošovi a natlačil ho na stojan na pečivo. Ke Karlově překvapení se Miloš vůbec nebránil, jen tiše zasténal.

Probudil v sobě zdivočelé zvíře 

Karel cítil, jak mu hoří rozkrok. Jeho penis ztvrdl, bolel a zvětšil se tak, že hrozil každou chvíli prasknutím. Karel si potřeboval ulevit, za každou cenu. Roztáhl pekařovy sevřené hýždě, vzal nádobu se slunečnicovým olejem, vsunul ji Milošovi do konečníku a zmáčkl dávkovač.

Olej se vyvalil z konečníku ven a stékal Milošovi po stehnech. Karel už nečekal. Strčil svůj tvrdý penis Milošovi do konečníku a s vítězným výkřikem začal přirážet.

Přirážel až na hranici tělesného utrpení

Pro Karla se zastavil čas. Přirážel a přirážel, snažil se dostat co nejhlouběji. Jediné, co v danou chvíli vnímal, byl ohromný tlak v rozkroku. Miloš zpočátku sténal, pak křičel, trošku se i zkusil bránit, ale marně. Proti Karlovi neměl šanci. Nakonec jeho odpor ustal a proměnil se ve spolupracující loutku v Karlových rukou.

Karel přirážel až na hranici šílenství. Užíval si mučivý pocit bolesti těsně před tím, než se přehrada tělesného utrpení protrhne a úlevný gejzír tělních tekutin mohutně vystříkne do hlubiny mezi Milošovými svěrači. Ještě naposledy Karel nelidsky zařval, přirazil, vyprázdnil vše, co v sobě dosud zadržoval a s pocitem úlevy upadl do slastného bezvědomí.

Probudil se v chladné cele

Tvrdá podlaha a zima vrátily Karla k vědomí. Pomalu si vybavoval, co se stalo. Zkusil se protáhnout, ale nemohl pohnout rukama ani nohama. Uvědomil si, že na nich má pouta. Dávalo to smysl. Dopustil se násilného činu, a zřejmě ho tedy zadrželi a umístili do cely. Ale nelitoval ničeho. Zarachotily dveře a vešel muž v policejní uniformě.

Zprvu mu Karel nevěnoval pozornost. Na výslech se ještě necítil a rozhodl se policistu ignorovat. Policista stál a mlčky ho dlouze pozoroval. Karel nevydržel napjaté ticho a znovu se na muže v uniformě podíval. Když ho poznal, zbledl. Muž v policejní uniformě vypadal jako Miloš. V ruce držel bič a kufřík s nástroji. Bezmocný Karel pochopil, že se role právě obrátily.

Užijte si 10 % slevu s kuponem LASCIVNIJasně, chci ušetřit
+ +
Pošlete tento článek e-mailem: