Právo první noci – existovalo vůbec někdy?

Barbarské zvyky našich předků nás přitahují, i když nejsme zrovna milovníci historie. Určitě jste někdy slyšeli o právu první noci. Právo první noci mělo umožnit šlechtici rozsévat své geny po svém území. Jednalo se o rozšířenou praktiku, nebo jde o výmysl kronikářů?

Obsah článku

První zmínky o ius primae noctis

Traduje se, že ve středověku existovalo oprávnění feudálních pánů připravit o panenství své poddané o jejich svatební noci.

V latině se toto právo nazývalo ius primae noctis, tedy česky právo první noci.

Ve skutečnosti je sporné, zda se tak někdy ve skutečnosti dělo.

Už v eposu o Gilgamešovi se zmiňuje, že Gilgameš mohl vzít do svého lože koho chtěl, dívku či chlapce. Také řecký historik Herodotus zmiňuje, že někteří kmenoví vůdci v Libyii provozovali podobné zvyky.

Skutečnost nebo fikce?

Pokud budeme studovat středověké a renesanční prameny, zjistíme, že se v nich vůbec zmínky o právu první noci nevyskytují.

Debatovat o nich začali až osvícenští učenci.

Například Voltaire tento šlechtický zvyk popsal ve svém Filosofickém slovníku, kde ho odsoudil. Od něho pak zmínku o právu první noci přijali další myslitelé.

Neexistovalo žádné psané pravidlo!

V druhé půli devatenáctého století si historici všimli, že žádné psané pravidlo o právu první noci ve středověku neexistovalo. Mohlo se sice jednat o právní obyčej, ale žádný důkaz, že by vesnická děvčata takto přicházela o panenství, neexistuje.

Existují názory, že pro uzavření sňatku vyžadovali feudálové buď zaplacení symbolického poplatku, nebo právo strávit s nevěstou noc, ale v takovém případě je jasné, že by se rodina rozhodla raději zaplatit.

Co mohlo za rozšíření této fámy?

Proč se tedy přesvědčení o tom, že existovalo právo první noci, tolik rozmohlo? Důvodem je snaha o očernění šlechty po Velké francouzské revoluci.

Republikáni chtěli ukázat, že šlechtici byli monstra s ohavnými zvyky.

A co mimo Evropu? Havajští a kurdští kmenoví vůdci prý uplatňovali právo zbavit panenství dívek, které spadaly do jejich kmenů. Toto pravidlo však nebylo svázáno se svatbou. Ostatně institut manželství nebyl například na Havaji vůbec znám.

Koooouzelný ValentýnVALENTYN sleva
+ +
Pošlete tento článek e-mailem: