Sexuální výchova ve škole: Jak by měla probíhat?

Jak se v našich školách učí sexuální výchova? V minulých letech se o ní hodně diskutovalo a bohužel shoda v tomto směru nepřichází. Existují dva názorové protipóly. Jeden chce sexuální výchovu do školy jako samostatný předmět, druhý naopak dává přednost tomu, aby vše zůstalo čistě v kompetenci rodičů. Názorová shoda stále chybí. Jak ale vypadá situace v současnosti?

Obsah článku

Rozložení do více předmětů

Na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy existuje desatero, které je jakousi směrnicí v oblasti poskytování návodu, kde a jak sexuální výchovu žákům poskytovat. Říká například, že k žádným změnám v oblasti sexuální výchovy v současnosti nedochází. To znamená, že se sexuální výchova ve školách bude vyučovat v řadě různých předmětů jako je Člověk a jeho svět, dále Výchova ke zdraví, Rodinná výchova, Občanská výchova, Přírodopis a Biologie. Nebude tedy tvořit samostatný předmět, jak zněl jeden z návrhů. Je to rozumné, protože sexuální výchova se prostě promítá do mnoha oblastí lidského života.

Rodina je na prvním místě

Zároveň se ale ani neprosadil názor říkající, že tato výchova je čistě záležitostí rodiny. Ovšem rodinu toto desatero v této oblasti preferuje. Uvádí, že je prvním místem, kde by se žák měl o sexu domluvit. Tam nachází žák své první vzory. Má možnost vidět vztah matky a otce, hierarchii, rodinné vztahy, to vše je samozřejmě součástí sexuální výchovy. Další v řadě přichází učitel, který děti poučí o sexu.

Ideální učitel dokáže diskutovat

Výuka ve školách samozřejmě nesmí podléhat zájmům komerčních firem, nesmí být napojena na sexuální business, to desatero výslovně zakazuje. Školy mohou používat různé materiály k výuce sexuální výchovy, o tom jaké, rozhodnou učitelé. Vždy je důležité, aby učitel měl důvěru svých žáků. Ideální je, když je o problému ochoten a schopen diskutovat a přitom si umí zachovat autoritu. Vyslechnout, co děti chtějí vědět a na to navázat. Podchytit včas jejich zájem, rozvíjet ho a orientovat potřebným směrem.

Přidejte svůj názor

Užijte si 10 % slevu s kuponem LASCIVNIJasně, chci ušetřit
+ +
Pošlete tento článek e-mailem: